วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประวัตส่วนตัว
                                                 ชื่อ-สกุล                  :      นางสาวนิดสา   สีหจันทร์               ชื่อเล่น  จอย
                                                เกิดวันที่                  :      28 กุมภาพันธ์   พ.ศ.2535                 อายุ 22 ปี
                                                บ้านเลขที่               :       64/1  หมู่ 3  ต. สุคิริน อ.สุคิริน  จ.นราธิวาส 96190
                                                นับถือศาสนา         :       พุทธ
                                                จบการศึกษา
                                                ประถมศึกษา          :       โรงเรียนนิคมพัฒนา  5
                                                มัธยมศึกษา            :       โรงเรียนสุคิรินวิทยา
                                                กำลังศึกษาอยู่ที่     :      มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
                                                                         คณะครุศาสตร์  ปี 4  เอกการประถมศึกษา
                                                                                         หมู่  1  รหัสนักศึกษา  534188083
                                               คติประจำใจ            :       ทำหน้าที่วันนี้ให้ดีที่สุด เพื่ออนาคตในวันข้างหน้า
                                               นิสัยส่วนตัว           :    มีนิสัยส่วนตัวโกรธง่ายหายเร็ว 
ขี้น้อยใจ 
ไม่ชอบการรอคอย

ดีจัยที่ด้ายรู้จักทุกคน........จร้า